besök i dag.

Du är besökare  från den 14 februari 2001. Tack för besöket och Välkommen åter.

online nu

 

 

 

skh
 

 

År e.k.


700

kom seglingstekniken till Skånes kuster.

800

seglade de första Skånska vikingarna västerut.

850

existerade ett slags politisk samhörighet mellan Skåne och Danmark.

925

härjade enligt Isländska skalder Harald Hårfagers söner i Skåne.

1025

grundades Lund av Knut den store.

1047

- 1074 uppfördes Dalby kyrka.

1050

ändrades byggtekniken, murverk ersatte "klinehus" och träbyggnad.

1060

delades Skåne i två stift, ett med säte i Lund och det andra i Dalby.

1070

hade Skåne 300 kyrkor

1085

nämns städerna Hälsingborg och Lomma i det kungliga gåvobrev,

 

som är Danmarks äldsta urkund. Samma år omtalas norra

 

Europas äldsta läroanstalt Katedralskolan i Lund

1134

stod slaget vid Fotevik.

1135

den 6 januari, utfärdade Erik Emune ett gåvobrev, som är det äldsta

 

bevarade originaldokumentet rörande Skånes historia.

1145

invigdes Lunds domkyrka, dess högaltare och ena sidoaltare.

1150

anlades Hälsingborgs slott.

1170

nämndes Skåne i Lejrekrönikan.

1175

tillkom Ystad.

1182

stod slaget vid Lommaån

1191

invigde ärkebiskop Absalon Gumlösa kyrka, den först daterade

 

tegel kyrkan i Skåne.

1200

var Skanör och Falsterbo kända för sitt givande sillfiske.

1200

omtalas provinsens första lokalhelgon, Magnhild i Fulltofta.

1202

-1215 upptecknades Skånelagen.

1220

anlades Falsterbo fyr, norra Europas äldsta.

1249

fördrev skåningarna Erik Plogpenning från Lund.

1255

blev Åhus stad.

1260

besatte Albrekt av Braunnschweig Åhus slott.

1260

nämns Trelleborg för första gången.

1267

anlades S:t Petri kloster i Ystad

1276

hemsökte Magnus Ladulås Skånes nordvästra härader.

1289

företogs ett Norskt plundringståg mot Skanör.

1300

-talet innebar att den jordägande adeln samlade sina spridda

 

hemman och skapade storgods.

1318

stod slaget vid Mjölkalånga.

1322

sökte svensken knut Porse erövra Skåne från Kristoffer II.

1332

hade S:t Petri kyrka i Malmö tagits i bruk.

1332

gjorde skåningarna uppror mot det tyska herraväldet, varefter

 

Svensken Magnus Eriksson valdes till kung.

1353

utfärdades Malmö stads äldsta bevarade privilegiebrev.

1360

införlivade Valdemar Atterdag Skåne med Danmark.

1370

slöts freden i Stralsund - Skånes städer tillföll Hansan.

1379

företog Albrekt av Mecklenburg sitt första krigståg mot Skåne.

1381

slöt skåningarna fred med Albrekt i Skänninge.

1385

hyllades den danske kungen Olof av landstinget vid Lund.

1400

ägde biskopen i Lund ett tusental skånska gårdar.

1412

nämns Landskrona för första gången.

1413

är Landskronas äldsta privilegiebrev daterade.

1434

anlade Erik av Pommern en kungsgård i Malmö.

1452

brände Karl Knutsson Hälsingborg och Lund.

1490

förde skånska aristokrater privatkrig mot Hansan.

1499

påbörjades borgbygget vid Glimmingehus.

1500

-talet medförde väsentligt ökad hoveriplikt för frälsebönderna.

1516

grundades Ängelholm, där Luntertun legat.

1523

lämnade Kristian II sitt rike efter ett jylländskt uppror; i det

 

kungatrogna Malmö blev Jörgen Kock borgmästare.

1524

föl Malmö efter 3 månaders belägring.

1524

kunde skåningarna läsa Nya Testamentet i dansk översättning.

1525

reste sig bönderna i hela Skåne, sedan Sören Norby erövrat

 

Sölvesborg och Åhus slott.

1532

grundades ett reformert gymnasium i Malmö.

1532

-1546 anlades Stortorget i Malmö.

1534

utbröt det uppror i Malmö, som blev upptakten till Grevefejden.

1536

kapitulerade Landskrona och Malmö och anslöt sig till Kristian III.

1537

-1542 lät Kristian III uppföra Malmöhus slott.

1543

började Kristian III bygga Landskrona slott.

1547

tvångsförflyttades borgarskapet i Ängelholm till Landskrona.

1569

brände Karl IX Ystad.

1576

fick Tyko Brahe Æn Ven som förläning.

1580

fick Malmö vattenledning, 200 år tidigare än någon svensk stad.

1612

brände Gustaf II Adolf Vä och härjade 24 socknar.

1614

grundades Kristianstad.

1617

miste Åhus sina stadsprivilegier.

1619

indrogs Trelleborgs stadsprivilegier.

1628

invigdes Trefaldighetskyrkan i Kristianstad.

1643

-1645 intog Gustaf Horn hela Skåne utom Malmö.

1650

var hälften av Skånes jord i adlig ägo.

1658

den 16 februari, slöts freden i Roskilde, Skåne blev svenskt.

1658

erhöll Skåne benämningen generalguvernement.

1662

reglerades Skånes ställning genom Malmö recess.

1664

blev Skåne representerat i Sveriges riksdag .

1664

miste Båstad sina stadsprivilegier.

1668

grundades Lunds universitet.

1671

tillkom Universitetsbiblioteket i Lund.

1676

började Skånska kriget, som pågick till 1679

1676

stod slaget vid Lund

1707

anlades Ramlösa hälsobrunn av J.J. Döbelius.

1709

-1710 pågick det skånska krig, som slöt med Magnus Stenbocks

 

seger vid Hälsingborg

1711

härjade pesten svårt i hela landskapet.

1715

landsteg Karl XII vid Stavsten.

1715

-1717 bodde Karl XII i Lund.

1717

utkom första numret av den första skånska tidningen, Lundska

 

Lägerdagz Courant.

1719

delades generalguvernementet i Malmöhus och Kristianstad län.

1720

hade Malmö 1,236 invånare.

1730

lät Johan Cronman uppföra landshövdingeresidenset i Malmö.

1749

företog Linné sin Skånska resa.

1754

sammanslogs Skanör och Falsterbo till en stad.

 

Copyright © Sven Åke Andersson 2001-2018.


Uppdaterad den 19 september 2012


hy

   
  n