Den 25 juli 2003 trädde lagen om elektronisk kommunikation i kraft. Den innebär bl a att webbplatser måste informera om vad innehållet i cookies används till.

 Vad är cookies?

Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det finns två typer av cookies - så kallade session-cookies och permanenta cookies. Session-cookies är temporära och lagras inte på användarens hårddisk, utan finns endast i datorns minne tills användaren stänger webbläsaren. Permanenta cookies lagras en tid på hårddisken, och kan alltså innehålla information som webbplatsen kan utnyttja vid ett senare tillfälle.

Obs. att din webbläsare måste acceptera denna typ av cookies för att sidan ska fungera korrekt.